Urfolk og stammer

Selv om det ikke fins en offisiell definisjon av begrepet urfolk, er det flere forklaringer som jeg heller mot. Det ene er at det er den opprinnelige befolkningen i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk. Jeg liker også forklaringen som peker på at det er et folk som skiller seg fra resten av en nasjon med deres skikker, vaner og kultur.

En del stammer og urfolk holder seg isolerte fra resten av verden. Vi har flere ganger hørt om folk som oppholder seg langt inne i jungelen, og ved kontakt har mange dødd av sykdommer de ikke er immune mot, som influensa og lungebetennelse.

Papua Ny-Guinea og Afrika

Du har kanskje sett filmer med skremmende stammefolk som er malt i svart og hvitt slik at de ser ut som skjeletter? De fins i virkeligheten, og kalles for Chimbu skjelettdansere. De holder til i Chimbu provinsen i Papua Ny-Guinea. Opprinnelig har skjellettdansen blitt utført for å skremme inntrengere fra andre stammer, men nå har resten av verden kommet tettere på og dansen utføres som et show for turister. På grunn av at de lever så isolerte fra omverdenen, er det svært lite vi vet om deres livsstil. Det vi vet er at de bor i tempererte klima på mellom 1600 og 2400 m høyde. Kvinner og menn bor hovedsakelig separerte, men dette ser ut til å bevege seg mer mot at familier deler hjem. Papua Ny-Guinea er tilholdssted for flere fascinerende urfolk, blant annet Asaro folket. De smører seg inn med leire for å se ut som ånder, og slik skal de sørge for at fiender holder seg unna. De ble oppdaget for bare 75 år siden, og lever isolert i et svært vanskelig terreng.

Drar vi videre til Afrika, finner vi Himba folket. Som delvis nomader bor de spredt rundt Namibia og Angola. Når de bosetter seg, bor de i telt som er bygd av leire. Som en hyllest til guden deres Mukuru, holder de alltid liv i et bål i nærheten av hjemmet. I dag er det 20-30 000 medlemmer igjen i stammen, og mange velger å bevare det tradisjonelle levesettet.

Tanzania og Brasil

Papua Ny-Guinea og Afrika
Tanzania og Brasil

Vi har kanskje alle noe å lære av Hadza folket i Tanzania. Deres samfunn har ingen hierarki, og alle valg tas ved å diskutere seg frem til enighet. Språket deres er ikke i slekt med noe annet språk i verden, og består av mange klikkelyder. De er alle likestilt, uansett alder eller kjønn. Dersom det oppstår konflikter, løses det som regel ved at en av de involverte frivillig velger å flytte til en annen camp. En camp består som regel av ca 25 mennesker. Når noen blir syke eller dør, forlater de campen, siden sykdom ses i sammenheng med stedet de ble syke på.

Brasil er tilholdssted for flere urfolk som til dags dato ikke har noe kontakt med omverdenen. Vi vet ikke mye om disse gruppene, annet enn at de ikke ønsker kontakt, da de flere ganger har skutt piler mot både fly og folk utenfra. Nesten hver gang kontakt har blitt oppnådd, har det hatt katastrofale følger for stammene.