Mer miljøvennlig ferdsel på vidda

Det at snøscooter snart har blitt allemannseie, er et problem for både naturen og ikke minst friluftsfolk.

Mer miljøvennlig ferdsel på vidda

Vi vet jo hvor mange diskusjoner og debatter, dette har skapt her i Norge. Jeg snakker ikke om de som er avhengige av snøscooter som et nyttekjøretøy, men om alle de som kun bruker den til fritid og spenning. Det er ikke bare i Finnmark at snøscooteren har fått fotfeste, den brukes både til nytte- og fritidskjøring over det ganske land. Debatten har nok ikke lagt seg helt enda, selv om den kanskje var på sitt mest intense for noen år tilbake i tid. Det at snøscooteren er et kjekt redskap, er det ikke noen tvil om. For samene sin del, er den blitt et viktig fremkomstmiddel med tanke på reindrift. Men også andre yrkesgrupper bruker snøscooteren – jeg kan blant annet trekke frem Forsvaret og ikke minst kommuner og idrettslag.

Da kjørereinen forsvant

For en del år tilbake, var det mange samer som mistet retten til å eie kjøre rein. For mange var dette et stort tap, og mange sammenliknet det med å miste skiltene på bilen sin. Det er ikke noen tvil om, at en slik mulighet som en kjøre rein gir – er praktisk og ikke minst miljøvennlig.Myndighetene taler med to tunger, de vil ha redusert bruken av snøscooter – men samtidig så innskrenker dem på bruken av kjøre rein. Hvor logikken i dette ligger, er det nok ikke så lett å si.

Fornyelse av reindriftsloven i 1978

Fornyelse av reindriftsloven i 1978

Vi skal helt tilbake til 1978 da problemene startet, for i den nye reindriftsloven mistet flere hundre samer retten til å eie rein. Dette gjaldt spesielt for samer, som var fastboende i og rundt Kautokeino. Det er retten de hadde før 1978, som de kjemper om å få tilbake.

Snøscooter var ikke vanlig i Sameland

Problemet ligger mye i det at mange mistet retten til å eie rein, de mistet med andre ord sitt reinmerke – og dette var da altså innbefattet kjøre rein. En stund stod de uten hverken rein eller snøscooter, og man kan jo selv tenke seg hvilke utfordringer dette gav, når garn og annet fangstutstyr skulle fraktes innover på vidda og fjellet.Når snøscooteren gjorde sitt inntog også hos samene, så ble hverdagen en annen for mange av dem. Men uansett er det mange, som vil ha tilbake det miljøvennlige alternativet – som kjøre rein tross alt må sies å være.Samene sammenlikner det å ta i bruk reinen mer aktivt, med det å bruke hest i andre deler av landet. Det er jo ikke noe utstrakt bruk av hesten lenger heller, men man har faktisk sett en endring – i retning av økt nyttebruk av den også de senere år.

Har med seg Naturvernforbundet

Det er en kjent sak at bruk av motoriserte kjøretøy, er et problem i utmark i Finnmark. Det er spesielt bruk knyttet til fiske, jakt og bærplukking som trekkes frem.Naturvernforbundet hilser derfor forslaget velkommen, men med visse forbehold som beiteområder – som da eventuelt må skje i innhegninger for å verne om pressede beiter.