Det samiske flagget

Det samiske flagget

Vi har etter hvert blitt kjent med mye av det samiske, både kultur, historie, naturen og levesett. Ja det er sikkert andre områder vi har touchet innom også, og vi er på langt nær ferdige med det samiske. Når man begynner å studere dette tema nærmere, viser det seg at det er svært mye å skrive om – og for mange er sikkert mye av det som blir omtalt nytt og ukjent. Mitt håp er jo at disse artiklene, skal bringe ny lærdom til de som er inne og leser på denne siden. Selv om samene i svært lang tid har levd i sine områder, er det nok mye av historien og kulturen som er ganske så fremmed. Jeg tror nok også det finnes en del myter, som mine artikler kanskje kan være med på å bekrefte eller avkrefte. Nå har turen kommet til det samiske flagget, som vi knapt nok har snakket om tidligere. Noe kan nok sporadisk ha vært skrevet om, men hovedfokus nå er flagg og viktige merkedager/milepæler for samene.

Sameland og samene

Det at det samiske flagget representerer Sameland og samene, sier seg vel selv. Det er bygget opp med de samiske fargene, blått som symboliserer månen, rødt som symboliserer solen, grønt og gult skal symbolisere dyrene og naturen man finner i samenes kultur.

Svært gammelt opphav/inspirasjon

Det var samen Anders Fjellner som skrev diktet «Beaivvi bàrtnit» Dette diktet ble skrevet i løpet av 1800-tallet, og Fjellner levde i perioden 1795-1876. Selv utformingen av dagens flagg, er det Astrid Båhl som står for, hun er fra Skibotn og den offisielle godkjenningen skjedde i 1986.

Samekonferansen i Åre

Det var under den 13.nordiske samekonferansen i Åre, at godkjenningen av dagens flagg fant sted. Jeg skriver dagens flagg, dette fordi det faktisk fantes et flagg som hadde vært i bruk siden 1962 i Karasjok, og 1977 på landsbasis – som dagens flagg i store trekk er basert på. Det skulle gå en del år, før Stortinget anerkjente flagget som ble godkjent i Åre i 1986. I 2003 ble sameloven endret, og i tillegg kom det samiske flagget inn i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. Videre gav Stortinget bemyndigelse til Sametinget, om å lage forskrifter som regulerte bruken av flagget. I 2004 var Sametinget ferdig med dette arbeidet, og det fikk da offisiell status.

Det samiske flagget

Ikke noe nasjonalflagg

Det er viktig for Norge og kongeriket, at det samiske flagge ikke brukes på en slik måte – at det er tvil om hvilket flagg som stats- og folkerettslig representerer Norge. Så vidt jeg vet er ikke dette noe problem, men dette var nok et viktig punkt da anerkjennelsen av det samiske flagget fant sted.

Samiske flaggdager

De samiske flaggdagene har i løpet av årene, blitt noe endret. De fleste av datoene ble valgt ut, under den 15.samekonferansen – og den gang med 7 flaggdager. I ettertid har det kommet noen flere flaggdager, og en oversikt over hvilke datoer det gjelder, finnes lett tilgjengelig blant annet på internett.