Altaskifer – finnes over hele verden

Det som mange kanskje ikke er klar over, er at Alta er en betydelig leverandør av skifer. Har selv kledd brannmuren min, med skifer fra Alta. Om du har gått på strandpromenaden i Barcelona, visste du kanskje ikke at du gikk på skifer fra Alta. Altaskifer selger godt, fordi bransjen vet at dette er verdens mest slitesterke skifer.

Historien bak skiferbruddet

Vi må tilbake til 1905, året hvor vi løsrev oss fra våre naboer i øst. Med andre ord langt over 100 år siden, så Alta er ikke noen ny aktør innen skifer kan vi forstå. Den første produksjonen eller utvinningen, fant sted i Altadalen. Dette er dalføret som Alta Canyon er en del av, den kjente lakselven Altaelva renner også gjennom dalen.

I 1928 utvidet man området til Tverrelvdalen og Stilla, Alta begynner å bli en stor aktør innen bransjen allerede. Ryktene om at dette var skifer av god kvalitet, spredde seg raskt.

Tilpasset hver kunde

Når skiferen tas ut, er det allerede bestemt hvilken kunde som skal ha den. På denne måten blir hvert parti behandlet, slik at man kan levere ut fra hva kunden skal bruke den til. Det er erfarne operatører som sørger for at kunden får det de har bestilt og forventer, her er det hammer og meisel som gjelder.

Hvorfor så slitesterk?

Dette er på grunn av klima så langt nord, skiferen har gjennom lang tid vært utsatt for det tøffe klimaet. Dette gjør den ekstra hardfør, og kan skilte med en slitestyrke som ikke er mulig for andre leverandører. Mange har opplevd å bytte deler av sin gamle skifer, selv om den har ligget årevis på taket, opplever man at det nye partiet er identisk med det gamle.

Bruksområdene til Altaskifer er mange, men det er nok gulvlegging den har sin absolutte største styrke. Dette fordi den er så slitesterk, så når du går på store offentlige skifergulv, er det store sjanser for at den kommer fra Alta. Den egner seg også svært godt til tak, som ofte er utsatt for vær og vind.

Den er mørkegrå ved utvinning, men kan poleres opp til helt sort.

Mye bruk av skifer lokalt

Naturlig nok er det mye bruk av skifer i Alta-området, det at den er lokal gjør det jo greit med tanke på transport. Prisen vil jo ofte også bli en del lavere, med tanke på korte transport etapper fra produsent til kunde. Med Alta sitt klima, vet innbyggerne at det å satse på Altaskifer er en investering for fremtiden.

Bybrannen i Ålesund

Etter den store brannen i Ålesund i 1904, kom det et enormt behov for takstein til de nye byggene. Dette var faktisk hovedårsaken til at Alta kom i gang med produksjon av takskifer. Ålesund ville ha et brannsikkert materiale til tak.

Skiferen i Alta har i alle år vært en betydelig arbeidsplass, på 1930 – tallet jobbet det 500 – 600 mennesker med skifer. Behovet økte ytterligere etter krigens slutt, det var mange bygg som skulle bygges opp etter krigen.