Altasaken

Alta ble vel ganske kjent den gangen Alta saken gikk i massemediene og det var mye internasjonal involvering i saken. Saken var jo å bygge ut Altavassdraget og bygge demning og kraftverk. Det var det ikke alle som var like glade for, og det ble store demonstrasjoner både i Alta og i Oslo for stortinget hvor saken skulle avgjøres. Det er nå over 30 år siden, men jeg tror veldig mange husker denne saken veldig godt. Det er jammen 40 år i siden i år – jammen hvor tiden flyr av gårde!

Starten

Det hele startet faktisk på planleggings stadiet allerede i 1968. Men den gangen var det flere steder som var med i planleggingen eller som muligheter. Masi var en av dem i tillegg til Alta – Kautokeinovassdraget. Masi ble etter hvert vernet og dermed ikke demmet opp for anlegg av kraftverk. Mange var glade for det var protest organisasjon mot denne ut byggingen også. Men Alta – kautokeinovassdraget derimot ble vedtatt å bli neddemmet og bygge Alta Kraftverket. Dette skjedde utover på 70 tallet. I -78 ble organisasjonen mot denne utbyggingen dannet «Folkeaksjonen mot utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget»

Starten

For og imot

For og imot

Siden dette kom frem som en sak så må det jo ha fantes noen som var for denne utbyggingen. Fordelene og ulempene er vel mange og ulike ettersom hvem man snakker med. Men hensikten var jo selvfølgelig å bygge dette kraftverket for å forsyne Alta området med kraft. Alta befolkningen selv var splittet hvor noen var for utbyggingen, mens andre var enten nøytrale eller mot utbyggingen. Fiskerinæringen eller kanskje mest sportsfiskerne var redd for Alta laksen sin. Alta elven har jo rykte som en av Europa flotteste lakse-elver. Etter at utbyggingen hadde startet så ble det varslet at det ville bli benyttet sivil ulydighet for å hindre arbeidet. Så etter hvert ble det ved flere tilfeller sammenstøt mellom arbeider, offentlige tjenestemenn som politi og protesterende mennesker. Blokader av tilkjøringsvei til anleggsområdet, demonstrasjoner, hindring av arbeid, hindring av offentlige tjenestemenn, arrestasjoner og sultestreik. Mye av dette skjedde selvfølgelig direkte i området i Stilla, men sultestreiken foregikk foran Stortinget i Oslo. Alle disse handlingene foregikk over lang tid – rundt to år faktisk. >Saken ble på nytt behandlet av Stortinget i denne perioden, men arbeidet og demonstrasjonene fortsatt bare.

I retten

I retten

I retten ble det kritisert for måten hele saken var behandlet på. Saksbehandlingen ble blant annet sagt at den var i strid med vernevedtaket som var blitt vedtatt i Masi saken. Men på tross av alt dette så ble det fastslått at utbyggingen var fullt lovlig. Etter at arbeidet var i gang igjen kom det nye aksjoner fra blant annet samene. Sultestreik som ikke førte frem sammen med nye ulydighets aksjoner fra Folkeaksjonen mot utbygging av Kautokeinovassdraget. Nå snakker jeg om hendelser som skjedde i løpet 1981. I forbindelse med denne sultestreiken var det opp til vurdering om det som skjedde var i strid med kulturminne loven. Men heller ikke der var det ulovligheter å finne. Etter dette fortsatt arbeidet stort sett uhindret og Folkeaksjonen ble året etter oppløst. Kraftverket ble satt i virksomhet i 1987 .