Alta sin historie

Jeg er alltid slik at jeg tenker om byer og steder jeg oppsøker, hvilken historie har denne byen eller stedet? Alta er en by med spennende historie, det er en by som faktisk har mange spennende hendelser bak seg. Samene har spilt en viktig rolle i byen, noe man kan si at de gjør den dag i dag også.

Ny som by

Alta fikk bystatus, først i år 2000, så det er en ganske ny by men et gammelt sted. Om vi skal starte med opprinnelsen til byens navn, så er det ikke lett å finne noen god forklaring. Dette fordi det er uenighet og uklart om opprinnelsen til navnet, noen mener det er fra det samiske «alda» som betyr offerplass. Mens andre heller mot at det er fra gammelnorsk «alpt» som betyr svane. Siste versjon er finske «ala» eller lavland som det betyr på vårt språk, fra det finske «alamaa»

5200 år før Kristus

Det er veldig sannsynlig at det var bosettinger i området for drøye 7200 år siden, dette brakte Alta inn på UNESCOs Verdensarvliste. Begrunnelsen for påstanden og UNESCOs dokumentasjon, er funn av helleristninger laget av jegere og fiskere. Det er også gjort steinalderfunn ved fjellet Komsa.

Første gang navnet Alta dukker opp er i 1520, da bebodd av cirka 200 sjø samer, som levde av fangst og fiske. Cirka hundre år senere, ble det bestemt at området tilhørte Danmark-Norge. Russland og Sverige hadde mange ganger gjort hevd på skatteinntekter som fisket i Altaelva ville kunne gi dem.

1700-1800-tallet

På denne tiden kom det Kvener til Alta, dette er et folkeslag som kommer fra Nord-Finland og Nord-Sverige. De flyktet over til Norge og særlig Alta, på grunn av hungersnød og krig i hjemlandene. Det var Kvenene som brakte med seg bedre utstyr og kunnskap om jordbruk og elvefiske, som vi kan takke dem for den dag i dag. Det finnes en del jordbruk i og rundt Alta.

På 1800-tallet ble det etablert gruvedrift i Kåfjord, dette tiltrakk seg folk fra gruvesteder som Røros og Folldal. Resultatet ble at det ble etablert hoteller, vertshus og økt handel og aktivitet. Det var engelskmennene som startet gruvedriften, men ble senere overtatt av svenske eiere. En del av de som arbeidet i gruvene, etablerte også gårdsbruk. Mens en del utvandret til USA når gruvedriften ble gitt opp imot slutten av 1800-tallet, i 1908 var det helt stopp for gruvene. Men dette var omtrent på samme tid som man startet med utvinning av skifer i Alta, så mange fikk jobb med skifer og godt var jo det.

Alta under krigen

Byen fikk hard medfart under krigen, alle hus med unntak av kirken ble brent ned. Dette skjedde høsten 1944, store deler av befolkningen ble evakuert til andre deler av landet. Mange av disse kom tilbake da freden kom i 1945. Slagskipet Tirpitz lå her under krigen, skipet ble forsøkt sunket men dette klarte man ikke. Men på grunn av store skader, ble det liggende i Kåfjord i hele 18 måneder. Skipet ble senere sunket i Tromsø.