Urfolk

Jeg må bare ærlig innrømme at jeg ikke har denne definisjonen helt klart for meg. Det jeg først og fremst forbinder med urbefolkning er stammer jeg ser på TV-program fra Afrika og andre eksotiske steder i verden. Jeg er klar over at samene også kommer inn under denne kategorien, men at det fra tid til annen har vært diskusjoner rundt…

Läs Mer Läs Mer